[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
  
ประเภท: ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง : กิจกรรมเฮฮาหลังไมด์
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 698
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557


       วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเฮฮาหลังไมค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประชาสัมพันธ์การปกครองในระบบประชาธิปไตย

 

ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา [ข่าวทั้งหมด]

      การแข่งขันบูมสาขาและร้องเพลงประจำสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 24/ส.ค./2561
      มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20/ส.ค./2561
      วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ครบรอบ ๒๒ ปี 20/ส.ค./2561
      พบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 9/ส.ค./2561
      งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยกลุ่มสามัญสาขาภาษาต่างประเทศ 7/ส.ค./2561
      ปลูกป่าในโครงการซีเทคปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 24/ก.ค./2561
      ถวายเทียนพรรษา 24/ก.ค./2561
      พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 24/ก.ค./2561
      รับมอบน้ำดื่มและกล้าพันธุ์ไม้จากหน่วยงานราชการ 24/ก.ค./2561
      ร่วมโครงการ บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 18/ก.ค./2561
      โครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพนักศึกษาก่อนออกฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 11/ก.ค./2561
      ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 11/ก.ค./2561
      ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโช่ 11/ก.ค./2561
      วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคร่วมลงนาม MOU 18/พ.ค./2561
      การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 5/ก.พ./2561
      พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค" 21/ม.ค./2561
      มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3 21/ม.ค./2561
      ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" 26/ธ.ค./2560
      สัมนาการศึกษายุค 4.0 29/พ.ย./2560
      ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 15/พ.ย./2560
      จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร 15/พ.ย./2560
      ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 16/ส.ค./2560
      งานวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 21 ปี 16/ส.ค./2560
      นิทรรศการด้านเทคโนโลยี 2560 16/ส.ค./2560
      โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (8 ส.ค. 60) 16/ส.ค./2560
      การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (24 ก.ค. 60) 16/ส.ค./2560
      ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (17 ก.ค. 60) 16/ส.ค./2560
      ข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ"ศิลปะด้านอาหาร" (13 ก.ค. 60) 16/ส.ค./2560
      ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดจังหวัดพะเยา (13 ก.ค. 60) 16/ส.ค./2560
      บริการเชิงวิชาการเรื่องเทคโนโลยี 4.0 และเทคโนโลยีดิจิตอล (5 ก.ค. 60) 16/ส.ค./2560
      ร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา (26 มิ.ย. 60) 16/ส.ค./2560
      ถวายสังฆฑาน และปัจจัย ณ วัดร่องห้า 5/ก.ค./2560
      พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 20/มิ.ย./2560
      กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 20/มิ.ย./2560
      "ครูในอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21" 20/มิ.ย./2560
      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2560 24/พ.ค./2560
      รดน้ำดำหัวและขอพร ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ 12/เม.ย./2560
      ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 4/เม.ย./2560
      พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2559 8/มี.ค./2560
      กิจกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่3 24/ก.พ./2560
      โครงการเยาวชนคนทำดี 11/ม.ค./2560
      การจัดการแข่งขันทักษะภายใน 23/ธ.ค./2559
      บทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อพ่อของแผ่นดิน 14/ธ.ค./2559
      นักศึกษาวิชาทหารร่วมกับตำรวจทางหลวงพะเยา 23/พ.ย./2559
      999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 10/พ.ย./2559
      บริการชุมชนย้อมผ้าดำ 10/พ.ย./2559
      โครงการซีเทคบริการชุมชน 9/พ.ย./2559
      กิจกรรมทำริบบิ้นไว้ทุกข์ 9/พ.ย./2559
      กิจกรรมถวายความอาลัย 4/พ.ย./2559
      ลงนามถวายอาลัย 19/ต.ค./2559
      โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13/ก.ย./2559
      โครงการคนดีซีเทค ประจำปีการศึกษา 2559 13/ก.ย./2559
      กิจกรรมบูมสถาบัน 2559 24/ส.ค./2559
      การประกวดร้องเพลงประจำสถาบัน 2559 24/ส.ค./2559
      จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 20 ปี 15/ส.ค./2559
      งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ 10/ส.ค./2559
      พิจารณาคัดเลือกครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558 27/ก.ค./2559
      กิจกรรม CTECH สัมพันธ์ 18/ก.ค./2559
      รับการตรวจประเมินมาตรฐานความพร้อมด้านความปลอดภัยของอาคารที่พัก 12/ก.ค./2558
      เดินวิ่งมินิร่วมกับเทศบาลบ้านต๊ำงดเหล้าเข้าพรรษา 10/ก.ค./2559
      โครงการซีเทคปลูกป่าลดภาระโลกร้อน 6/ก.ค./2559
      สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 27/พ.ค./2559
      กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00 27/พ.ค./2559
      อบรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 12/พ.ค./2559
      พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2558 8/มี.ค./2559
      ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 5/มี.ค./2559
      งานการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 29/ก.พ./2559
      การนำเสนอผลงานนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 29/ก.พ./2559
      โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 26/ก.พ./2559
      คณะครูและนักศึกษา ร่วมบริจาคเลือด 24/ก.พ./2559
      ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา กลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 29 17/ก.พ./2559
      แข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา กลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 29 12/ก.พ./2559
      มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559 18/ม.ค./2559
      การแข่งขันร้องเพลงประจำสถาบันและการบูมสาขา 11/ม.ค./2559
      การแข่งขันทักษะภายใน 29/ธ.ค./2558
      Ctech Creating Shared Value 14/ธ.ค./2558
      พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558 4/ธ.ค./2558
      พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3/ธ.ค./2558
      โครงการการสอนวิชาฝรั่งเศสพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2/ธ.ค./2558
      ซีเทคบริการชุมชน (ครูอาชีวอาสา) 26/พ.ย./2558
      อาชีวะสร้างคนบริการชุมชน 18/พ.ย./2558
      โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 17/พ.ย./2558
      นำเสนอผลงานการฝึกงานของนักศึกษา 10/พ.ย./2558
      ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 27/ส.ค./2558
      นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด 19/ส.ค./2558
      ซีเทคฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ จัดมหกรรมเครือข่ายนักศึกษาเพื่อชุมชน 19/ส.ค./2558
      งานวันวิทยาศาตร์ 2558 18/ส.ค./2558
      โครงการเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคม 10/ส.ค./2558
      โครงการซีเทคปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 10/ส.ค./2558
      ถวายเทียนเข้าพรรษา 10/ส.ค./2558
      ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ 10/ส.ค./2558
      กิจกรรมซีเทคสัมพันธ์ 24/ก.ค./2558
      บูมสาขาประจำปีการศึกษา 2558 26/มิ.ย./2558
      ผลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 26/มิ.ย./2558
      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 26/มิ.ย./2558
      บวงสรวงพระวิษณุกรรม 26/มิ.ย./2558
      อบรมโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ 26/มิ.ย./2558
      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 19/พ.ค./2558
      ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 19/พ.ค./2558
      พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2557 9/มี.ค./2558
      ตรวจการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 26/ก.พ./2558
      พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครังที่ 28 31/ม.ค./2558
      รางวัลชนะเลิศโครงการ เยาวชนไทยหัวใจสะอาด 14/ม.ค./2558
      กีฬาสีภายในครั้งที่ 19 7/ม.ค./2558
      ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 25/ธ.ค./2557
      ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬากลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 2 25/ธ.ค./2557
      เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 9/ธ.ค./2557
      ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารรัฐเกาหลี 9/ธ.ค./2557
      โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 4/ธ.ค./2557
      การแข่งขันบูมและร้องเพลงประจำสถาบัน 2557 1/ธ.ค./2557
      นศ.วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 จ.พะเยา 1/ธ.ค./2557
      วิทยาลัยซีเทคฉลองครบรอบ 18 ปี 21/ส.ค./2557
      รวมพลังเยาวชน สร้างสุขสู่สังคม 7/ส.ค./2557
      รณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่า 10/ก.ค./2557
      ล่ะอ่อนกล้าดี 10/ก.ค./2557
      กิจกรรมเฮฮาหลังไมด์ 10/ก.ค./2557
      กิจกรรมวิ่ง 31 ขาสามัคคี 2/ก.ค./2557
      กิจกรรมบูมสาขา 2/ก.ค./2557
      อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ 30/มิ.ย./2557
      ผลการประกวดพานประจำปีการศึกษา 2557 27/มิ.ย./2557
      พิธีไหว้ครูช่างประจำปีการศึกษา 2557 27/มิ.ย./2557
      พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 27/มิ.ย./2557
      โครงการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเรียน 30/พ.ค./2557
      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 19/พ.ค./2557
      พิธีรดน้ำดำหัวครู-อาจารย์ อาวุโส 18/เม.ย./2557
      ศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2556 28/มี.ค./2557
      พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2556 16/มี.ค./2557
      กิจกรรมวันชมรมปีการศึกษา 2556 26/ก.พ./2557
      ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ 17 12/ก.พ./2557
      ซีเทครวมใจต้านภัยยาเสพติด 30/ม.ค./2557
      สัมภาษณ์สดศิลปินวง White Vanilla 30/ม.ค./2557
      มหกรรมวิชาการ 2014 30/ม.ค./2557
      ชนะเลิศประกวดเต้นแอโรบิก 23/ม.ค./2557
      กีฬาสีภายในครั้งที่ 18 8/ม.ค./2557
      ทัศนศึกษาดูงาน ซีเทคเปิดประตูสู่ ASEAN 19/ธ.ค./2556
      ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 26/พ.ย./2556
      สรุปฝึกงานนักศึกษาปวช. ปวส. 15/พ.ย./2556
      ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ ถวายรถยนต์ 7/พ.ย./2556
      ซีเทคแจ้งผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 7/พ.ย./2556
      ยกย่องประกาศเกียรติคุณ 7/พ.ย./2556
      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 7/พ.ย./2556
      อบรมพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 2/พ.ย./2556
      สาธิตการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 23/ก.ย./2556
      โครงการต้นกล้าคุณธรรม 12/ก.ย./2556
      งานวันวิทยาศาสตร์ 2556