[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
15/ธ.ค./2560
โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและห่มใจไออุ่น

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

12/ธ.ค./2560
จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะภายใน

วิทยาลัยเทคโลยีซีเทคแปซิฟิค

8/ธ.ค./2560
พิธีเเปิดการนำเสนอผลงานการฝึกงานของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

29/พ.ย./2560
พิธีการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

17/พ.ย./2560
มอบใบประกาศนักศึกษาเรียนดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิค

28/มิ.ย./2560
การกีฬาและท่องเที่ยวพะเยามอบอุปกรณ์กีฬาให้วิทยาลัย

-

28/มิ.ย./2560
บรรยากาศการนำเสนอหัวข้อโครงร่างโครงการ

นศ.ระดับปวช.ชั้นปีที่3

22/มิ.ย./2560
กิจกรรมวันไหว้ครูช่วงบ่าย

ณ.อาคารอเนกประสงค์

22/มิ.ย./2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

22/มิ.ย./2560
พิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรม

ประจำปีการศึกษา 2560


29/พ.ย./2560
สัมนาการศึกษายุค 4.0

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย

15/พ.ย./2560
ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

15/พ.ย./2560
จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร

ประจำปีการศึกษา 2/2560

16/ส.ค./2560
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

ในระบบประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

16/ส.ค./2560
งานวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 21 ปี

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560

16/ส.ค./2560
นิทรรศการด้านเทคโนโลยี 2560

ณ ลานอเนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

16/ส.ค./2560
โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (8 ส.ค. 60)

กิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 20,000 ตัวที่กว๊านพะเยา

16/ส.ค./2560
การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (24 ก.ค. 60)

ณ.หอประชุมอเนกประสงค์

16/ส.ค./2560
ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (17 ก.ค. 60)

จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

16/ส.ค./2560
ข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ"ศิลปะด้านอาหาร" (13 ก.ค. 60)

โดย Chef Ken คุณวัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Super Master Chef 2016 Singapore

16/ส.ค./2560
ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดจังหวัดพะเยา (13 ก.ค. 60)

ตามโครงการทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

16/ส.ค./2560
บริการเชิงวิชาการเรื่องเทคโนโลยี 4.0 และเทคโนโลยีดิจิตอล (5 ก.ค. 60)

โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัท Cat Telecom จ.พะเยา

16/ส.ค./2560
ร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา (26 มิ.ย. 60)

ณ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

5/ก.ค./2560
ถวายสังฆฑาน และปัจจัย ณ วัดร่องห้า

ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

20/มิ.ย./2560
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค


16/ก.ย./2557
โครงการน้ำใจพี่ มีให้น้อง

สาขาการตลาด

16/ก.ย./2557
โครงการพี่สอนน้อง

ณ วัดต๊ำม่อน

16/ก.ย./2557
โครงการ คนติดดิน ใจติดธรรม

ณ วัดต๊ำม่อน อ.เมือง จ.พะเยา

16/ก.ย./2557
C.tech Marketing Walking Street

กิจกรรมถนนคนเดินภายในสถานศึกษา

16/ก.ย./2557
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชามารยาทไทยและการสมาคม

สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

16/ก.ย./2557
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Marketing Day) ประจำปี 2557

สาขาการตลาด

2/ก.ย./2557
โครงการ CTECH บริการชุมชน

สาขาภาษาต่างประเทศ 

   วีดีโอคลิป 10 รายการล่าสุด

      วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 20 ปี  2/ก.ย./2559
      งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ   1/ก.ย./2559
      วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  24/มิ.ย./2559
      พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2558   10/มี.ค./2559
      ปี๋ใหม่เมือง Ctech 2558  13/เม.ย./2558
      concert ไอน้ำ @ ctech  21/ก.พ./2556
      Concert วงเคลิ้ม @ ctech  21/ก.พ./2556
      สัมภาษณ์ศิลปินวงไอน้ำ  21/ก.พ./2556
      สัมภาษณ์ศิลปินวงเคลิ้ม  21/ก.พ./2556
      มหกรรมวิชาการซีเทค ประจำปีการศึกษา 2555  13/ก.พ./2556


สาขาช่างยนต์ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการ
จัดฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน
จัดฝึกอบรม Google App
อบรมครู-อาจารย์ หัวข้อเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษาและจิตวิทยาความเป็นครู
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา
อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์จำนวน 4 อัตรา (07/10/60)
รับสมัครงานอาจารย์ภาษาไทย (29/06/60)
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(27/06/60)
รับสมัครครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (03/03/60)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (03/10/59)
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (03-10-2559)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง (26/07/59)
รับสมัครครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 อัตรา (31-03-2559)
รับสมัครงานอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา (31-03-2559)
รับสมัครงานอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์(1/12/58)
 More Gallery....    

วันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 21 ปี
( 16/ส.ค./2560 )

-


กิจกรรมวันไหว้ครูช่วงบ่าย
( 22/มิ.ย./2560 )

-


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
( 22/มิ.ย./2560 )

-


พิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรม
( 22/มิ.ย./2560 )

-


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2560
( 24/พ.ค./2560 )

-


รดน้ำดำหัวและขอพร ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
( 12/เม.ย./2560 )

-


ทัศนศึกษา 2559
( 3/เม.ย./2560 )

-


พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2559
( 8/มี.ค./2560 )

-


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
( 3/มี.ค./2560 )

-


แสดงความยินดีนักศึกษา 4.00
( 29/พ.ย./2559 )

-


อาชีวะ 999,999 ปฏิญาณตน
( 10/พ.ย./2559 )

-


ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก
( 3/พ.ย./2559 )

-


ลงนามถวายอาลัย
( 19/ต.ค./2559 )

-


กิจกรรมบูมสาขาประจำปีการศึกษา 2559
( 24/ส.ค./2559 )

-


กิจกรรมร้องเพลงประจำสถาบันประจำปีการศึกษา 2559
( 24/ส.ค./2559 )

-

[Total 258 Gallery](start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|