[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

  
รายการ Gallery หลัก     [ Gallery นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ]

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
( 31/ส.ค./2561 )

-


คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุน
( 21/ส.ค./2561 )

-


การแข่งขันบูมและร้องเพลงประจำสถาบันประจำปี 2561
( 24/ส.ค./2561 )

-


มหกรรมวิชาการ CTECH
( 20/ส.ค./2561 )

-


วันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 22 ปี
( 20/ส.ค./2561 )

-


พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
( 26/มิ.ย./2561 )

-


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
( 14/มิ.ย./2561 )

-


พิธีไหว้พระวิษณุกรรมเนื่องพิธีไหว้ครู 2561
( 14/มิ.ย./2561 )

-


ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561
( 25/พ.ค./2561 )

-


วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคร่วมลงนาม MOU
( 18/พ.ค./2561 )

-


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา กลุ่มภาคเหนือ 2560 วันที่ 2
( 5/ก.พ./2561 )

-


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา กลุ่มภาคเหนือ 2560 วันที่ 1
( 5/ก.พ./2561 )

-


วันมหกรรมวันวิชาการครั้งที่ 3 ภาคกลางคืน
( 31/ม.ค./2561 )

-


วันมหกรรมวันวิชาการครั้งที่ 3
( 31/ม.ค./2561 )

-


เตรียมงานวันมหกรรมวันวิชาการครั้งที่ 3
( 19/ม.ค./2561 )
กำลังแสดงหน้า : 1/19 -> [Total 273 Gallery]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|