[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
จุลสาร C.TECH
 
จุลสาร C.TECH
 
 
     
  ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557  
     
  ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2556  
     
  ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 - เมษายน 2556  
     
  ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2555  
     
  ฉบับที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2554  
     
  ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2553  
     
  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2552  
     
 
     
 

(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|